Radon

Radon-gass i hus kan være helsefarlig. Lenvik kommune ønsker å begrense den farlige gassen i bolighus og offentlige bygg.

Hva er radon?

Radon er en usynlig og luktfri edelgass som dannes ved nedbryting av grunnstoffet radium. Ved innånding kan disse feste seg til bronkiene og luftveien og gi helseskadelig stråling. Høye konsentrasjoner innendørs kan være en medvirkende årsak til økt risiko for lungekreft. Radongass kan komme inn i boliger gjennom utettheter i kjellergulv, grunnmur, rundt rørgjennomføringer og sluk etc.

Hvordan måle?

Den eneste måten å finne ut som man har den i boligen, er derfor å måle bequerelnivået i inneluften. Apparatet som måler inntrenging av radongass i bolighus, er nå å få tak i hos Senja Lab. Det kan nå gjøres på en billig og enkel måte. Målepakken koster 390 kroner (2015).

Bestill radonpakke fra Senja Lab

Å måle radonstråling er enkelt. Private aktører har utviklet målepakker med sporfilm som kan sendes direkte til husstanden. I målepakken finnes alt som behøves for å gjennomføre en måling, inkludert frankert svarkonvolutt.

Alt man behøver å gjøre er å plassere ut måleboksen i to måneder samt besvare noen spørsmål om bopelen, og deretter returnere måleboksen til leverandøren. Deretter vil du motta en årsmiddelverdirapport.

Hvem bør måle?

Statens strålevern  anbefales at alle som har oppholdsrom i underetasjer eller i en av de tre laveste etasjene over bakkeplan måler radonkonsentrasjonen. Radon forekommer i alle slags bygninger, og radonmålinger bør gjennomføres i alle bygninger der mennesker oppholder seg: Boliger, arbeidslokaler, skoler, barnehager og så videre», framgår det av informasjon fra Statens strålevern.

For alle nybygg skal det settes i verk tiltak som hindrer inntrenging av radongasser

For eksisterende bygg kan radon-membran kan også brukes innendørs for å tette mot grunn. Dette kan være vanskelig da det blir vanskelig å tette der delevegger og andre konstruksjoner står. Det vil bli lekkasjer. Det kan ventileres i boligen med forskjellige typer ventilasjon. Balansert ventilasjon eller lufteluker ved lave verdier. Ved bruk av radon-brønn ventileres det i grunn under huset, og gassen fjernes før den kommer opp i bygget.

Alle bygninger bør radonmåles regelmessig og alltid etter ombygninger. Husstander som har sin vannforsyning fra borebrønner bør måle radoninnholdet i vannet», heter det i Statens strålevern sine retningslinjer.

Radonmålinger bør ifølge fagmyndighetene utføres som langtidsmålinger i vinterhalvåret med sporfilmmetoden. Tiltaksgrensen er på 100 bequerel per kubikkmeter luft. Overstiger målingene 200 bequerel, er det fare på ferde.

Lenker/dokumenter

Senja Lab

Statens strålevern

Strålevernrapport