Snøscooterløype

Snøscooterløyper i Lenvik - Informasjon og kjøp av løypekort

Informasjon

Her finner du oppdatert informasjon om:

o   Kjøp av løypekort
o   Status for hvilke deler av løypen som er åpne
o   Reglementet for bruk av snøscooterløyper i Lenvik kommune
o   Veiledere og om skredfare og scooterkjøring

Tillatelse

Via knappen/linken under kjøper du tillatelse til å kjøre i løypene.

Kjøp løypekort OBS: LØYPEN ER STENGT FREM TIL NESTE SESONG!

Brukerbetaling er nødvendig for å finansiere prosjektet med snøscooterløyper i Lenvik kommune.
Enhver bruker plikter å sette seg inn i reglementet for snøscooterløyper og følge dette. 
Overtredelser og kjøring uten ervervet løypekort politianmeldes og kan føre til at løypene stenges. 

All åpning og stengning av løypene styres fra denne nettsiden. 

Midt-Troms Motorferdselforening (MTF) drifter løypene på vegne av Lenvik kommune og har ansvar for alt praktisk arbeid.  
Sjekk Facebooksiden for MTF for oppdatert informasjon:

https://www.facebook.com/mtmfno/

Løypekort

Pris 529,-
Kjøpet bekreftes med kvittering på e-post og k
vitteringen er ditt bevis på kjøpt løypekort. Løypekortet er personlig.

Løypekort for næringsdrivende

Kommunen tilbyr en egen ordning til bedrifter som normalt har behov for å kjøpe inn flere løypekort. Det kan f. eks være foretak som driver opplæring i førerkortklasse S, salg og reparasjon av snøscootere samt utøvere av opplevelsestilbud.

Aktuelle foretak bes sende kommunen en kortfattet forespørsel på e-post:

marius.janvin@senja.kommune.no eller ta kontakt på telefon 46874661.

 

Status løyper

Løypen er nå stengt frem til neste sesong.
Løypen stengte søndag 21. april 2019, kl 20.00.

Løypene åpnes og stenges administrativt, og informasjon om dette vil finnes på denne nettsiden.
Kart over løype som er åpen kan avvike fra vedtatt løype.

NB: Dette kartet gjelder foran den vedtatte traseen.

Kart over stengt løype

Forskrift/reglement

Kommunens forskrift for snøscooterløyper. Reglement om bruk av løypenettet vedtatt i forskrift.

Les forskrift

Se vedtatt trasè som PDF fil

Se vedtatt løypetrase i kommunens kartklient

Veiledere

Her finner du nyttige veiledere til kjøring med snøscooter og vurdering av snøskredfare.

Statens vegvesen

På tur med snøscooter – En guide til sikker kjøring.
Snøscooterens tekniske oppbygning, kjøreteknikk, sikkerhetsutstyr og bekledning, ferdselskunnskap, lovverk og førstehjelp.
Last ned veileder...

NVE

Snøskred og skuterkjøring.
Råd til trygg ferdsel og gode holdninger.
Last ned veileder...

Andre ressurser:

På nettsiden http://www.varsom.no/snoskredskolen/ finner du også mer informasjon om skredfarevurdering.