For folkevalgte

Her finnes oversikt over reglementer, skjema og andre nyttige hjelpemidler for folkevalgte i Lenvik kommune.

Reglementer

Reglement for folkevalgte inneholder oversikt over politisk styringsstruktur og delegasjoner, bl.a. reglement for kommunestyret, formannskap, utvalg og nemnder.

Reglement for folkevalgte (28.9.17)

Økonomireglementet utfyller kommunelovens økonomibestemmelser med tilhørende forskrifter.

Økonomireglement (5.11.15)

Folkevalgte i Lenvik kommune mottar godtgjørelse for sin møtevirksomhet. Satsene beregnes som en prosentvis andel av ordførerens årsgodtgjøring. Det kan også gis erstatning for tapt arbeidsfortjeneste skyss- og kostgodtgjøring, og telefongodtgjøring.

Godtgjørelsesreglement (1.5.17)

Reglementet gir rammer og retningslinjer for kommunens finansforvaltning, og utgjør en samlet oversikt over de rammer og begrensninger som gjelder.

Finansforvaltningreglement (14.12.17)

Skjema

Skjema for reiseregning brukes for krav om møtegodtgjørelse, tapt arbeidsfortjeneste, skyss- og kostgodtgjøring iht reglementet.

Reiseregning

 

Møtekalender

På møtekalenderen til Lenvik kommune ligger sakspapirer og protokoller til politiske møter. Velg aktuelt møteorgan, møtedato og møteår.

Gå til møtekalender 

Eksterne kilder

Kommuneloven

Offentlighetsloven

Forvaltningsloven

Styrevervregisteret er et verktøy som viser roller til personer i kommunal sektor, både sentralt ansatte og folkevalgte. 

Se registrering i Styrevervregisteret