Formannskapet

Lenvik formannskap 2015-2019

Formannskapet består av 7 representanter

Faste medlemmer

Geir-Inge Sivertsen (ordfører), Høyre

Adresse: Mellomlia 49, 9300 Finnsnes

E-post: geir.inge.sivertsen@lenvik.kommune.no

Mobil: 951 48 700

Gunnleif Alfredsen (varaordfører), Senterpartiet

Adresse: Baltsfjordvn 553, 9373 Botnhamn

E-post: senjatre@online.no

Mobil: 979 60 201

Elin Byberg, Høyre

Adresse: Islandsbotnvn. 37, 9303 Silsand

E-post: elinbyberg@hotmail.com

Mobil: 977 85 414

Line Miriam Haugan, Fremskrittspartiet

Adresse: Olsborgvn. 17, 9303 Silsand

E-post: line.m.sandberg@online.no

Mobil: 911 30 242

Kjetil Johnsen, Arbeiderpartiet

Adresse: Botnveien 29, 9300 Finnsnes

E-post: kj67@live.no

Mobil: 957 43 137 

Grethe Sebulonsen, Arbeiderpartiet

Adresse: Russevågv. 323, 9303 Silsand

E-post: gr-se@online.no

Mobil: 905 25 585

Jon Kvistad, Lenviklista

Adresse: Rypeveien 1, 9300 Finnsnes

E-post: jon@kvistad.no

Mobil: 905 50 001

Varamedlemmer

Varamedlemmer H, SP, Krf

1. Per-Inge Søreng (Krf)
2. Elisabeth Rognli H
3. Anders K. Solli (SP)
4. Janne Fyhn (Krf)
5. Rolf Bjørnar Tøllefsen (H)

Varamedlemmer Frp

1. Tonni Nylund
2. Ida G. Hov
3. Ole K. Berntsen

Varamedlemmer Ap

1. Ole Roger Storås
2. Sylvi Nilsen
3. Aleksander Uteng
4. June Pettersen

Varamedlemmer Lenviklista

1. Renate Leiknes
2. Tor Aune
3. Terje Konradsen

 

Sakspapirer og protokoller

På møtekalenderen til Lenvik kommune ligger sakspapirer og protokoller til politiske møter. Velg aktuelt møteorgan, møtedato og møteår.

Gå til møtekalender 

Lenker

Reglement og skjema

Styrevervregisteret er et verktøy som viser roller til personer i kommunal sektor, både sentralt ansatte og folkevalgte. 

Se registrering i Styrevervregisteret