Kommunestyret

Lenvik kommunestyre 2015 - 2019

Kommunestyret i Lenvik består av 31 representanter. Høyres Geir-Inge Sivertsen ble gjenvalgt som ordfører etter valget i september 2015. Sammen med Frp (fire representanter), KrF (to representant) og Senterpartiet (tre representanter) har Høyre (sju representanter) politisk flertall i Lenvik den kommende fireårsperioden.

Varaordfører er Senterpartiets Gunnleif Alfredsen.

Opposisjonen består inneværende periode av Arbeiderpartiet med åtte representanter, Lenviklista med fire representanter, SV med to representant og Venstre én representant.

Oppdatert høsten 2018;

Endringer i partitilhørlighet og overgang mellom politiske partier har gitt endring i de politiske blokkene og "maktbalansen" i Lenvik kommunestyre ut denne valgperioden.

Faste medlemmer

HØYRE

Geir-Inge Sivertsen, Høyre (ORDFØRER)

Adresse: Mellomlia 49, 9300 FinnsnesGeir Inge

E-post: geir.inge.sivertsen@lenvik.kommune.no

Telefon jobb: 77 87 10 12

Mobil: 951 48 700

Medlem av: Kommunestyret, formannskapet, partssammensatt utvalg

Elin Byberg, Høyre

Adresse: Islandsbotnvn. 37, 9303 Silsand

E-post: elinbyberg@hotmail.comElin

Mobil: 977 85 414

Medlem av: Kommunestyret, Formannskapet

Rolf Bjørnar Tøllefsen, Høyre

Adresse: Løkta 15, 9389 Husøy i Senja

E-post: senjen@online.noRolf Bjørnar

Mobil: 489 99 777

Medlem av: Kommunestyret, formannskapet (vara), utvalg for oppvekst og kultur

Louis S. Edvardsen, Høyre

Adresse: Bjørkevn. 27, 9303 Silsand

E-post: 90136676@online.noLouis

Mobil: 901 36 676

Medlem av: Kommunestyret, valgnemnd (leder), utvalg for miljø- og forvaltning (nestleder)

Sissel Haugslien, Høyre

Adresse: Granlia 4, 9300 Finnsnes

E-post: sisselhaugslien@gmail.comSissel

Mobil: 909 40 925

Medlem av: Kommunestyret, utvalg for helse- og omsorg,

Beate Seljenes, Høyre

Adresse: Myrheim 1, 9300 Finnsnes

E-post: beate.seljenes@gmail.comBeate

Mobil: 413 23 884

Medlem av: Kommunestyret, utvalg for miljø- og forvaltning, partssammensatt utvalg (vara)

FREMSKRITTSPARTIET

Line M. Haugan, Fremskrittspartiet

Adresse: Olsborgvn 17, 9303 Silsand

E-post: li-hauga@online.no

Mobil: 911 30 242

Medlem av: Kommunestyret, formannskapet, utvalg for helse og omsorg

Tonni Nylund, Fremskrittspartiet

Adresse: Møllerenga 9, 9372 Gibostad

E-post: tonni-n@online.noTonni

Mobil: 917 77 083

Medlem av: Kommunestyret, formannskapet, utvalg for miljø og forvaltning

Frode S. Haug, Fremskrittspartiet

Fast vara for fritatt representant Ole Kr. Berntsen

Adresse: Sandbakkelva 5, 9307 FinnsnesFrode s Haug

E-post: fshaug@hotmail.com

Mobil: 924 65 144

Medlem av: Kommunestyret, formannskap (vara), utvalg for oppvekst og kultur (vara)

Maria L Ludviksen, Fremskrittspartiet

Fast vara for fritatt representant Ida Gårseth Hov

Adresse: Granlia 23, 9300 Finnsnes

E-post: smaisken@hotmail.com  

Mobil: 930 93 868

Medlem av: Kommunestyret, 

 

KRISTELIG FOLKEPARTI

Per-Inge Søreng, KrF

Adresse: Granlia 19, 9300 Finnsnes

E-post: psoreng@online.noPer Inge

Mobil: 934 03 992

Medlem av: Kommunestyret, formannskapet (vara), valgnemnd, utvalg for helse- og omsorg (nestleder), partssammensatt utvalg (vara)

Janne Helen Fyhn, KrF

Adresse: Skognesvn.643, 9372 Gibostad

E-post: jannefyhn@hotmail.comJanne

Mobil: 916 20 263

Medlem av: Kommunestyret, formannskapet (vara), utvalg for oppvekst og kultur, klagenemnd (nestleder)

SENTERPARTIET

Gunnleif Alfredsen, Senterpartiet (VARAORDFØRER)

Adresse: Baltsfjordvn. 553, 9373 Botnhamn

E-post: senjatre@online.noGunnleif

Mobil: 979 60 201

Medlem av: Kommunestyret, formannskapet

Bjørn-Richard Pedersen, Senterpartiet

Adresse: Øverdalsvn 10, 9300 Finnsnes

E-post: bjornrichard@hotmail.comBjørn Richard

Mobil: 984 70 052

Medlem av: Kommunestyret, utvalg for oppvekst og kultur (leder)

Anders Killie Solli, Senterpartiet

Adresse: Bjorelvnesvn. 379, 9300 Finnsnes

E-post: anders@solli.one Anders

Mobil: 930 50 271

Medlem av: Kommunestyret, formannskapet (vara), valgnemnd, utvalg for miljø- og forvaltning,

SOSIALISTISK VENSTREPARTI

Katrine Boel Gregussen, SV

Adresse: Tiurveien 6, 9300 Finnsnes

E-post: katrine.gregussen@gmail.comKathrine

Mobil: 957 49 548

Medlem av: Kommunestyret, kontrollutvalg, valgnemnd, 

Dag Frøland, SV

Adresse: Finnfjordvn. 79, 9300 Finnsnes

E-post: dagfroeland@gmail.comDag

Mobil: 411 44 760

Medlem av: Kommunestyret

ARBEIDERPARTIET

Kjetil Johnsen, Arbeiderpartiet

Adresse: Botnveien 29, 9300 Finnsnes

E-post: kj67@live.noKjetil

Mobil: 957 43 137

Medlem av: Kommunestyret, formannskapet, utvalg for miljø- og forvaltning (leder), 

Kay Erling Ludvigsen, Arbeiderpartiet

Adresse: Tiurvn. 6, 9300 Finnsnes

E-post: kayerling.ludvigsen@gmail.comKay Erling

Mobil: 971 97 824

Medlem av: Kommunestyret, utvalg for oppvekst og kultur, 

June Pettersen, Arbeiderpartiet

Adresse: Olsborgvn 5C, 9303 Silsand

E-post: pettersen.june.83@gmail.comjune

Mobil: 918 22 824

Medlem av: Kommunestyret, formannskapet (vara), utvalg for miljø- og forvaltning

Ole Roger Storås, Arbeiderpartiet

Adresse: Botnveien22, 9300 Finnsnes

E-post: storaasoleroger@gmail.comOle Roger

Mobil: 915 27 143

Medlem av: Kommunestyret, formannskapet (vara), utvalg for miljø- og forvaltning,

Aleksander Uteng, Arbeiderpartiet

Adresse: Segla 26, 9388 Fjordgård

E-post: aleksander.uteng@gmail.comAleksander

Mobil: 416 97 622

Medlem av: Kommunestyret, formannskapet (vara), utvalg for oppvekst og kultur (vara), partssammensatt utvalg

Sylvi Nilsen, Arbeiderpartiet

Adresse: Fagerfjellvn. 604, 9300 Finnsnes

E-post: sylvinilsen@msn.comSylvi

Mobil: 415 63 746

Medlem av: Kommunestyret, formannskapet (vara), utvalg for oppvekst og kultur

LENVIKLISTA 

Jon Kvistad, Lenviklista

Adresse: Rypeveien 1, 9300 Finnsnes

E-post: jon@kvistad.nojon

Mobil: 905 50 001

Medlem av: Kommunestyret, formannskapet, valgnemnd, 

Renate C. Leiknes, Lenviklista

Adresse: Leiknesvn. 213, 9300 Finnsnes

E-post: renateleiknes@gmail.comRenate

Mobil: 900 98 867

Medlem av: Kommunestyret, formannskapet (vara), utvalg for helse- og omsorg,

Tor Aune, Lenviklista

Adresse: Forraveien 36, 9303 Silsand

E-post: tor.aune@lenviknett.noTor

Mobil: 916 67 010

Medlem av: Kommunestyret, formannskapet (vara), utvalg for miljø- og forvaltning,

Terje Konradsen, Lenviklista

Adresse: Leiknesvn. 303, 9300 Finnsnes

E-post: terje.konradsen@gmail.comTerje

Mobil: 915 18 917

Medlem av: Kommunestyret, formannskapet (vara), utvalg for oppvekst og kultur

Jasmin Agovic-Nordaas, Uavhengig representant (Senjalista under valget 2019)

Valgt inn som representant for Venstre

Adresse: Mellomlia 12, 9300 Finnsnes

E-post: ja.agovic@gmail.comJasmin

Mobil: 917 87 379

Medlem av: Kommunestyret, kontrollutvalg (vara), valgnemnd

Elisabeth Bjørnhaug Rognli, Uavhengig representant (Senjalista under valget 2019)

Valgt inn som representant for Høyre

Adresse: Tårnelvvn. 44, 9302 Rossfjordstaumen

E-post: elisabeth.b.rognli@gmail.comElisabeth

Mobil: 950 76 832

Medlem av: Kommunestyret, formannskapet (vara), utvalg for helse- og omsorg

Jostein Arild Hansen, Uavhengig representant (Senjalista under valget 2019)

Valgt inn som representant for Arbeiderpartiet

Adresse: Tårnelvvn. 43, 9302 Rossfjordstraumen

E-post: jostein.hansen@netcom.noJostein

Mobil: 975 08 890

Medlem av: Kommunestyret, utvalg for helse- og omsorg,

Grethe Sebulonsen, Uavhengig representant (Senjalista under valget 2019)

Valgt inn som representant for Arbeiderpartiet

Adresse: Russevågv. 323, 9303 Silsand

E-post: gr-se@online.noGrete

Mobil: 905 25 585

Medlem av: Kommunestyret, formannskapet, valgnemnd, utvalg for helse- og omsorg, 

Varamedlemmer kommunestyret

Varamedlemmer Lenvik kommunestyre for perioden 2015 til 2019.

Arbeiderpartiet

01. Astrid Kolbeinsen, Ringv. 5, 9300 Finnsnes
02. Veronika R. Johnsen, Fagerfjellv. 890A, 9300 Finnsnes
03. Odd Halvdan Jakobsen, Trollvikbukta 4, 9300 Finnsnes
04. Stig-Are Jakobsen, Vangsv. 109, 9372 Gibostad
05. Randi Karlsen, Postboks 23, 9389 Husøy
06. Marie E. Bartnæs, Rypev. 16, 9300 Finnsnes
07. Jan Oddvar Eriksen, Langnesv. 1084, 9302 Rossfj.str.
08. Hanne Marit Bergland, Møllerenga 20, 9372 Gibostad
09. Frank Haugland, Hans Schjelderups v. 15, 9302 Rossfj.str.
10. Kathrine Arnesen, Tårnelvv. 279, 9302 Rossfj.str.
11. Henriette Sundquist, Tennskjærv. 16, 9302 Rossfj.str.

Fremskrittspartiet

01. Hege Bakken Karlsen, Sultindvikv. 21, 9302 Rossfj.str.
02. Karl Anton Wassbakk, Leiknesv. 435, 9300 Finnsnes
03. Willy B. Iversen, Strandv. 67, 9300 Finnsnes
04. Janstein Jørgensen
05. Arnulf Bertheussen

Høyre

01. Jan-Tore Bakli, Nygårdsplatået 29B, 9300 Finnsnes
02. Lene Jørgensen, Granlia 1, 9300 Finnsnes
03. Roald Landset, Langnesv. 1191, 9302 Rossfj.str.
04. Dagfinn Lajord, Tårnelvv. 566, 9302 Rossfj.str.
05. Susanne Johnsen, Skolebakken 19, 9389 Husøy
06. Odd Jarle Olsen, Tennskjærv. 1432, 9302 Rossfj.str
07. Jan-Inge Bjerke, Vardnesv. 74, 9372 Gibostad
08. Øystein Elvevold, Postboks 268, 9305 Finnsnes
09. Simon Slettum Lauransen, Nygårdsplatået 29A, 9300 F.nes
10. Tor Gjermund Hjelseng, Idrettsv. 9, 9300 Finnsnes

Lenviklista

01. Inge Brynjulfsen, Laukhellav. 126, 9303 Silsand
02. Anita Stoltz, Segla 18, 9388 Fjordgård
03. Pia Larsen, Segla 17, 9388 Fjordgård
04. Veronika Møller, Laukhellav. 151, 9303 Silsand
05. Inger A. Jansen, Einerhaugen 21, 9303 Silsand
06. Roger H. Hanssen, Harvikv. 4, 9300 Finnsnes
07. Britt Sebulonsen, Botnhamnv. 640, 9373 Botnhamn

SV

01. Elin J. Røang, Skogstadv. 6, 9300 Finnsnes
02. Stian R. Clausen, Bjørklia 7, 9300 Finnsnes
03. Gunn Elin Gauthun, Ant. Silsands v. 63, 9303 Silsand
04. Bjørn Stangnes, Vikav. 56, 9303 Silsand
05. Magne A. Reigstad, Åsen 9, 9300 Finnsnes

KrF

01. Gunnar Borvik, Sandvikv. 18B, 9300 Finnsnes
02. Anette S. Rege, Heggev. 2, 9303 Silsand
03. Synnøve H. Bogen, Neptunv. 21A, 9303 Silsand
04. John Olav Enoksen, Kårvikv. 135, 9300 Finnsnes
05. Trond Kristoffersen, Bjorelvnesv. 451, 9300 Finnsnes

Senterpartiet 

01. Anne Grete Normann, Sv. Eidissens v. 38, 9300 Finnsnes
02. Regine Solli, Bondjordv. 269, 9300 Finnsnes
03. Ole Birger Killie, Kårvikv. 241, 9300 Finnsnes
04. May Tove Sivertsen, Bjorelvnesv. 319, 9300 Finnsnes
05. Egil Johansen, Botnhamnv. 731, 9373 Botnhamn
06. Renate Renland, Skolebakken 12, 9300 Finnsnes

Venstre

01. Jeanette Solbakken, Trollvikv. 210, 9300 Finnsnes
02. Helge E. Midtgård, Trollvikv. 210, 9300 Finnsnes
03. Arve Cruickshank, Trollvikv. 218, 9300 Finnsnes
04. Eirik Spissøy, Nygårdsplatået 46, 9300 Finnsnes

 

Sakspapirer og protokoller

På møtekalenderen til Lenvik kommune ligger sakspapirer og protokoller til politiske møter. Velg aktuelt møteorgan, møtedato og møteår.

Gå til møtekalender 

Se opptak fra kommunestyret

Lenvik kommune har fra 2014 avtale med Salangen Nyheter om direkteoverføring av kommunestyremøter. Du kan også se møtene i opptak.

Gå til Salangen-nyheters arkiv

Lenker

Reglementer og skjema

Styrevervregisteret er et verktøy som viser roller til personer i kommunal sektor, både sentralt ansatte og folkevalgte. 

Se registrering i Styrevervregisteret