Utvalg for miljø og forvaltning

Utvalgets mandat

Innenfor de rammer som gjelder Utvalg for miljø og forvaltning skal utvalget ha særskilt ansvar for oppfølging og utvikling av kommunens tjenestetilbud innenfor plan og utvikling, VAR-område, naturforvaltning, bygg og eiendom og teknisk drift.

Dette gjelder blant annet oppfølging av:

  • Plan- og byggesaker
  • VAR (vann. avløp og renovasjon)
  • Miljø
  • Forvaltning og utvikling av natur- og kulturminner
  • Viltforvaltning
  • Motorferdsel i utmark
  • Gate- og vegnavn
  • Ressursforvaltning i primærnæringene
  • Bygg og eiendom, teknisk drift, parkering og brann
  • Matrikkel

Faste medlemmer

Kjetil Johnsen (A), leder

Louis S. Edvardsen (Høyre), nestleder

Beate Seljenes (H)

Anders K. Solli (SP)

June Pettersen (A)

Tonni Nylund (Frp)

Tor Aune (LL)

Varamedlemmer

Ole Roger Storås (A)

Astrid Kolbeinsen (A)

Frank Haugland (A)

Silja Uteng (A)

Roald Landset (H)

Gunnar Borvik (Krf)

May-Tove Sivertsen (SP)

Susanne Johnsen (H)

Egil Johansen (SP)

Maria L. Ludviksen (Frp)

Karl A. Wassbakk (Frp)

Trym Benjaminsen (Frp)

Anita Stoltz (LL)

Anders Eide (LL)

Bjørn Erik Hagensen (LL)

Sakspapirer og protokoller

På møtekalenderen til Lenvik kommune ligger sakspapirer og protokoller til politiske møter. Velg aktuelt møteorgan, møtedato og møteår.

Gå til møtekalender