Utvalg for oppvekst og kultur

Utvalgets mandat

Innenfor de rammer som gjelder for oppvekst og kultur, skal utvalget ha særskilt ansvar for oppfølging og utvikling av kommunens tjenestetilbud innenfor oppvekst, kultur, idrett og kirkelige anliggender.

Dette gjelder blant annet følgende saksområder:

 • Opplæring i barnehager og grunnskole
 • Skolefritidsordning
 • Voksenopplæring
 • Idrett og friluftsliv
 • Bibliotek
 • Kulturskole
 • Kino
 • Kulturhus og kinodrift
 • Idrettsanlegg
 • Samfunnshus/bygdehus
 • Kirkelige anliggender
 • Barne- og ungdomsarbeid

Faste medlemmer

Bjørn Richard Pedersen (Sp), leder

Ida G. Hov (Frp), nestleder

Rolf-Bjørnar Tøllefsen (H)

Janne Fyhn (Krf)

Kay Erling Ludviksen (A)

Sylvi Nilsen (A)

Terje Konradsen (LL) 

Varamedlemmer

Anne G. Normann (Sp)

Jan Tore Bakli (H)

Anette S. Rege (Krf)

Lene Jørgensen (H)

Synnøve H Bogen (Krf)

Aleksander Uteng (A)

Marie Bartnes (A)

Odd Halvdan Jakobsen (A)

Hanne M Bergland (A)

Inge K. Brynjulfsen (LL)

Veronica Møller (LL)

Pia S. Larsen (LL)

Frode S. Haug (Frp)

Ole K. Berntsen (Frp)

Villy Iversen (Frp)

Sakspapirer og protokoller

På møtekalenderen til Lenvik kommune ligger sakspapirer og protokoller til politiske møter. Velg aktuelt møteorgan, møtedato og møteår.

Gå til møtekalender