Valg 2015

Valgprotokoll

Valgoppgjøret for kommunestyrevalget 2015 er godkjent av valgstyret i Lenvik.

Det er kommunestyret som ihht valgloven og kommuneloven skal fatte endelig vedtak om kommunestyrevalget er gyldig. Dette skal skje i det nye kommunestyrets konstituerende møte 22. oktober.

  • Mandatfordelingen finner du på side 20 i protokollen.
  • Kandidatkåring, personstemmer og evt. ny rangering av partienes listekandidater, kan du lese om fra side 21 i protokollen.
  • Valgte representanter (merket med **) og vararepresentanter (*) finner du oversikt over fra side 21 i protokollen.
  • Kommunestyret i Lenvik har 31 representanter

Valgprotokoll Lenvik

 

 

Kommunevalget 2015

Valgdagen for kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 er mandag 14. september 2015. Lenvik kommune har også valgdag søndag 13. september i flere av stemmekretsene. Du må stemme i egen kommune på valgdagen(e).

Mottak av tidligstemmer fra 1. juli til og med 9. august skjer på rådhuset ved kundetorget mellom klokken 10.00-14.00 mandag til fredag. Velgerne kan også ta kontakt for å avtale stemmegivning utenom åpningstiden.

Etter 9. august og fram til valgdagen, vil det bli mulig å avgi stemme på ulike steder fram til 11. september. 

På regjeringens valgportal valg.no vil du fortløpende finne oppdatert informasjon om høstens kommunevalg.

Valglister

Velgerne i Lenvik vil ha åtte godkjente valglister å velge mellom ved høstens kommunevalg.

Arbeiderpartiet

Fremskrittspartiet

Høyre

Kristelig folkeparti

Lenviklista

Senterpartiet

Sosialistisk vensteparti

Venstre

Forhåndsstemmegivning

I medhold av valglovens §§ 8-1 og 8-3 har valgstyret i Lenvik fastsatt slik tid og sted for forhåndsstemmegivning i Lenvik kommune i forbindelse med kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015:

Lenvik rådhus, kundetorget:
Fra og med 10. august foregår i tidsrommet fra kl. 09:00 og til kl.15:00 mandag til fredag.

Lørdag er ingen forhåndsstemmegivning unntatt lørdagene 29. august og 5. september. På disse lørdagene er stemmetiden fra kl. 10:00 til kl. 13:00.

Forhåndsstemmemottak skal også finne sted på de etternevnte steder og til de oppgitte tider:

- Kjøpesenteret Amfi, Finnsnes – lørdag 5. sept. kl. 10:00 – 16:00 og fra
mandag 7. sept. til og med torsdag 10. sept. – kl. 10:00 – 19:00
- DMS (tidl. Lenvik Helsesenter) – mandag 7. sept. kl. 09:30 – 13:00,
- Finnsnes omsorgssenter – mandag 7. sept. kl. 09:30 – 13:00,
- Rossfjord sykehjem- og servicesenter – tirsdag 8. sept. kl. 10:00 – 12:00,
- Røde Kors Eldresenter – onsdag 9. sept. kl. 10:00 – 12:00,
- Senja VGS, Finnfjordbotn - onsdag 9. sept. fra kl. 13:00 – 14:30,
- Gibostad Servicesenter og Bo-kollektiv – torsdag 10. sept. kl. 11:00-13:00,
- Senja VGS, Gibostad - torsdag 10. sept. fra kl. 13:30 – 15:00,
- Nordborg videregående skole - fredag 11. sept. fra kl. 09:00 – 10:30
- Finnsnes bo- og aktivitetssenter - fredag 11. sept. kl. 11:00 – 13:00.

Står du i manntallet?

På disse stedene kan du gjøre deg kjent med opplysningen som er oppført i manntallet for Lenvik kommune.

Manntallet for hele kommunen: Lenvik rådhus kundetorget, Finnsnes og Coop Extra, Finnsnes.
Straumen krets: Coop Marked Rossfjord, Rossfjordstraumen
Kårvik krets: Bedehuset, Kårvikhamn
Bjorelvnes krets: Lenvik bygdemuseum, Bjorelvnes
Trollvik, Finnsnes A og Finnsnes B kretser: Coop Extra, Finnsnes
Finnfjord og Fagernes kretser: Finnfjordbotn Storkiosk, Finnfjordbotn
Laksfjord, Silsand, Grasmyr, Kvannli/Grasmyrskogen og Vågan kretser: Coop Extra, Silsand
Skognes og Gibostad kretser: Joker, Gibostad
Lysbotn krets: Lysnes Senter DA, Lysnes
Botnhamn krets: Handelshuset Meyer & Co AS, Botnhamn
Husøy krets: Brødr. Karlsen’s forretning AS, Husøy
Fjordgård krets: Larsen Dagligvare, Fjordgård

Event. klager på manntallet skal sendes valgstyret i Lenvik kommune, Rådhuset, 9306 Finnsnes eller til postmottak@lenvik.kommune.no

Sametingets valgmanntall legges ut til offentlig ettersyn slik:

- På de samme stedene som for Kommunestyre- og fylkestingsvalget.

Klage på sametingets valgmanntall skal sendes Sametinget.

Valglokaler

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har laget en egen nettside (valglokaler.no) der man enkelt kan finne informasjon om åpningstider, og kart til alle kommunens valglokaler. 

Gå til valglokaler.no

Stemme hjemme?

Hvis du på grunn av sykdom eller uførhet er forhindret fra å møte på valglokalet eller forhåndsstemmelokalet, kan du søke om å få avgi stemme hjemme eller der du oppholder deg. Det er ikke nødvendig å søke hvis du oppholder deg på institusjon
der det arrangeres forhåndsstemmegivning.

I henvendelsen må du oppgi fullt navn, fødselsdato og –år, samt hvilken adresse du befinner deg på den siste uka før valget. Du må også oppgi telefonnummer som vi kan nå deg på.

Ta kontakt med kommunen hvis du har spørsmål eller ønsker hjelp til å søke om å få stemme hjemme.

Fristen for å søke om ambulerende forhåndsstemmegivning (stemme hjemme) er fastsatt til onsdag 9. september.

Lenker

Regjeringens valgportal 

valg.no