Kemnerkontoret

Lenvik kemnerkontor

Kemnerkontoret har ansvaret for føring av skatteregnskapet, innkreving av skatt, veiledning og kontroll av arbeidsgivere. Videre har kemnerkontoret ansvaret for den kommunale innkrevingen.

Kemnerkontoret ønsker å veilede innenfor det regelverk som til enhver tid gjelder på vårt område. Ta gjerne kontakt med oss dersom du har spørsmål.

Informasjonshefte fra kemnerkontoret

Kommunale krav

Kemnerkontoret er ansvarlig for innkrevingen av kommunale eiendomsavgifter (vann og avløp, renovasjon, feiing, slamtømming), eiendomsskatt og andre typer kommunale krav (gebyr etter Plan- og bygningsloven, barnehage, SFO, kulturskolen, husleie m.m.)

Korrekt faktura?

Det er kun innkrevingen som er lagt til kemnerkontoret. Ved spørsmål eller innvendinger vedrørende en tilsendt faktura, må derfor den aktuelle virksomhet kontaktes (se kontaktpersonen på fakturaen).

Innbetaling

På innbetaling av krav mottatt fra Lenvik kommune benyttes betalingsinformasjonen oppgitt på mottatt faktura.

Fakturaer betales til kontonummer: 1506 22 39112. Benytt KID-informasjon på mottatt faktura.
Bic / Swift:  DNBANOKKXXX    IBAN: NO2615062239112

Krav fra innfordring betales til kontonummer: 1506 22 39201. Benytt KID-informasjon på mottatt krav.
Bic / Swift:  DNBANOKKXXX    IBAN: NO2615062239201

Betalingsmislighold

Hvis fakturen ikke blir betalt ved forfall påløper forsinkelsesrenter. Det vil også påløpe gebyr i forbindelse med purringer og tvangstiltak. Dersom du har betalingsproblemer oppfordrer vi deg til å ta kontakt med kemnerkontoret så raskt som mulig, for å finne en løsning.

Arbeidsgiverkontroll og veiledning

Skatteoppkrever utfører regnskapskontroll og veiledning til arbeidsgivere innenfor emnet lønn, skattetrekk, arbeidsgiveravgift og alle innberetningspliktige lønnsarter. Informasjon og veiledning ytes til alle som føler for at de trenger det.

Regnskapskontrollen blir som oftest varslet, men kan også forekomme ved uanmeldt oppmøte.

Aktuelle lenker i forbindelse med regnskapskontroll

Arbeidsavtale - hva skal en arbeidsavtale inneholde, flere språk

Arbeidsgiveravgift - hvem og når betale arbidsgiveravgift

Ferie - ferieloven med informasjon om ferie og feriepenger

Inkluderende arbeidsliv - målet med avtalen er at sykefraværet skal reduseres, flere ut i arbeid

Innleie av arbeidskraft - Info om regler for leie av arbeidskraft

Skattebetalingsloven §5-13

eFaktura og Avtalegiro

Nå kan du få eFaktura og/eller Avtalegiro fra Lenvik kommune. Enkelt for deg, enkelt for oss og bra for miljøet.

efaktura eller avtalegiro tilbys kun på kommunale krav, ikke på skattekrav.

eFaktura

Har du nettbank, kan du ta i bruk eFaktura. Med eFaktura får du regningene ferdig utfylt rett i nettbanken. Du inngår avtalen i nettbanken din. eFaktura-referansen er det samme som kundenummeret du finner på fakturaen.

eFaktura.no - Les mer om fordelene

eFaktura.no - Spørsmål og svar

Du tegner avtale om eFaktura i nettbanken.

eFaktura.no - Slik kommer du i gang med eFaktura

Kontakt banken din dersom du har flere spørsmål.

AvtaleGiro

Avtalegiro er tilpasset de forbrukerne som ønsker automatisk betaling av regningene sine. Med denne løsningen besørger banken at de faste regningene betales direkte fra konto på forfallsdato. Du får god oversikt ved at du får varsel minst 7 dager før forfall, og kvittering med forklarende tekst på kontoutskriften.

avtalegiro.no - Les mer om fordelene

avtalegiro.no - Spørsmål og svar

Kombinasjon

Du kan også kombinere AvtaleGiro og eFaktura. Da vil belastningen bli utført automatisk på forfallsdato med AvtaleGiro, og eFaktura m/spesifikasjon av fakturaen vil fungere som varsel for betalingen. Du vil motta varsel per e-post når eFakturaen er tilgjengelig i din nettbank. For kombinasjonen må du inngå både AvtaleGiro og eFaktura avtale.


Nyttige informasjonssider fra Skatteetaten

Tilbakebetaling av skatt - penger til gode ved skatteoppgjøret

Restskatt - klage, skatteoppgjør og frister

Årsoppgave for arbeidsgiveravgift - stemmer med dine notater?

Innberetning av lønn, skattetrekk og arbeidsgiveravgift 

Personlige/upersonlige skatteytere - definisjoner

Elektroniske skattekort og forskuddsskatt

Skatteattest  - bestilling

Renter og rentetillegg 

KID-generator for skatt, som innbetales til kto 6345 06 19312 Swift/bic: NDEANOKK og IBAN: NO13 6345 06 19312

 

Skatt, avgift og innkreving

Besøksadresse:

Rådhusveien 8
9300 Finnsnes

Posadresse:

Lenvik kemnerkontor
Pb 602 9306

Telefon: 77871000