EHF

EHF - elektronisk faktura

Lenvik kommune, som kommunal virksomhet, er pålagt å kreve elektronisk faktura og kreditnota på standard format, EHF-faktura. Vi oppfordrer våre leverandører til å sende faktura i EHF-formatet.

Lenvik kommune sitt aksesspunkt nås på denne adressen: 9908:939807314

Hva er EHF-faktura?

- EHF-faktura er en elektronisk faktura som overføres fra selger til kjøper uten manuell behandling i overføringen
- I Norge er det fastsatt et standardformat for elektronisk faktura som er utarbeidet fra en europeisk standard. I Norge heter formatet Elektronisk Handelsformat – EHF. 

Mer informasjon om EHF formatet

- Overføring av fakturafilene skal skje via aksesspunkt. Et aksesspunkt er en meldingsformidler som har en avtale om formidling av dokumenter i et strukturert oppsett til andre aksesspunkt. 

Komme i gang med EHF

- Elektronisk faktura er ikke det samme som en pdf-fil i en e-post, eller link til «fakturahotell»!

Hva må du som leverandør gjøre?

Hvis du ikke har mulighet for å produsere faktura i eget regnskapssystem, ikke har et regnskapssystem, eller ikke har mulighet for å koble deg til et aksesspunkt, er nettbasert fakturaportal et alternativ. En nettbasert fakturaportal er en løsning der du kan registrere din faktura og få den sendt på rett måte.

Mer informasjon om aksesspunkt 

Lenvik kommune kan kun motta EHF-faktura gjennom et godkjent aksesspunkt.

Krav til format og innhold i EHF-faktura/EHF-kreditnota

Faktura må merkes
a) Bestiller i Lenvik kommune må oppgi en referanse som leverandør må påføre faktura i feltet/ved nøkkelordet «Deres ref.». Referansen skal være et 5-sifret ressursnummer (bestillers-/den ansattes ressursnummer) som oppgis av bestiller både ved bestilling pr. rekvisisjon og ved faste avtaler.

NB! Vi skal ikke motta samlefaktura påført flere ressursnummer – én bestilling = én faktura!

b) Feltet «ordrenummer» skal være blank da Lenvik kommunen ikke har elektronisk handel i systemet, som skal knytte ordrenummer mot fakturanummer.

c) Merk at alle fakturaer/kreditnotaer med påkrevde vedlegg skal ha påført fakturaadresse
Lenvik kommune
Fakturamottak
Postboks 602
9306 Finnsnes

 

Hjelp oss å sikre god fakturabehandling og rettidig betaling!

For å sikre god fakturabehandling og rettidig betaling, er det viktig at dere følger våre nye retningslinjer. Alle fakturaer skal uten unntak sendes i EHF-format via aksesspunkt.

Feiladresserte fakturaer eller fakturaer som ikke oppfyller våre krav til innhold, kvalitet og merking ser vi oss nødt til å returnere til avsender.

Kontakt

Skulle noe være spørsmål knyttet til Lenvik kommunes bruk av EHF, kontakt kommunens regnskapsavdeling eller send epost til: ehf@lenvik.kommune.no