Kommuneøkonomi

Økonomi

På denne siden finnes vedtatt årsregnskap, årsmelding og budsjett/økonomiplan for nedlastning. 

Økonomi og årsbudsjett

Vedtas av kommunestyret i desember

Gjeldende:

Økonomiplan 2019 - 2022 og årsbudsjett 2019

Tidligere år:

Økonomiplan 2018 - 2021 og årsbudsjett 2018

Økonomiplan 2017 - 2020 og årsbudsjett 2017

Økonomiplan 2016 - 2019 og årsbudsjett 2016

Økonomiplan 2015 - 2018 og årsbudsjett 2015

Regnskap

Vedtas av kommunestyret i mai/juni

Lenvik kommunes årsregnskap 2017

Lenvik kommunes årsregnskap 2016

Lenvik kommunes årsregnskap 2015

Lenvik kommunes årsregnskap 2014

Lenvik kommunes årsregnskap 2013

Årsmelding

Vedtas av kommunestyret i mai/juni

Årsmelding 2017

Årsmelding 2016

Årsmelding 2015

Årsmelding 2014

Årsmelding 2013