Handlingsplaner

Overordnet

En handlingsplan beskriver i detalj prioriteringer og gjennomføring av statlige satsinger. Fra statlig hold settes det krav til at kommunen skal utarbeide handlingsplaner på ulike områder.

Her finner du dagens handlingsplaner, planarbeid som pågår (planer som ikke er vedtatt) og oversikt over tidligere (utgåtte) handlingsplaner.

Gjeldende planer

Boligpolitisk handlingsplan 2015 - 2020

Ruspolitisk handlingsplan 2014 – 2018

Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2012 – 2016

Handlingsplan trafikksikkerhetstiltak 2013 – 2016

Frivilligmelding 2015 - 2019

 

Planarbeid som pågår

 

Tidligere planer

(Ikke på nett)
Boligsosial handlingsplan 2009 – 2013
Handlingsplan for psykisk helse 2009 – 2013
Trafikksikkerhetsplan 2010 – 2013
Handlingsplan - seniorpolitiske tiltak 2007 - 2010