Kommunedelplaner

Overordnet

Det kan utarbeides kommunedelplaner for bestemte områder, temaer eller virksomhetsområder og en slik plan inneholder hovedmål og rammer for den kommunale virksomheten i perspektivet 1-12 år. En kommunedelplan setter krav til en omfattende planprosess hvor det må utarbeides en handlingsdel som angir hvordan planen skal følges opp de fire påfølgende år eller mer.

Her finner du kommunedelplanene til Lenvik kommune.

Fokehelse, idrett og friluftsliv

I dagens samfunn har det offentlige et viktig ansvar med å tilrettelegge og bidra til fysisk aktivitet. Kommunedelplanen for folkehelse, idrett og friluftsliv er et viktig bidrag for å samordne, koordinere og styre arbeidet nå, og fremover innenfor folkehelse, idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet.

Kommunedelplanen for folkehelse, idrett og friluftsliv

Kultur

Lenvik kommune har et rikt og mangfoldig kulturliv, varierte idrettstilbud og store muligheter for friluftsliv. For Lenvik som attraktiv kommune er kultur og kulturdeltakelse viktig for opplevelse, fellesskap og kilde til kunnskap, og bidrar i stor grad til et positivt omdømme av kommunen.

Kommunedelplan for kultur