Utbyggingsavtaler

En utbyggingsavtale (UA) med en privat utbygger regulerer ansvaret for opparbeidelse og finansiering av infrastruktur som forutsettes opparbeidet ved utbygging i henhold til reguleringsplan og kommunalteknisk norm).

Forhandlinger

Når forhandlinger om en utbyggingsavtale starter, skal dette kunngjøres i avisen og når partene er kommet til enighet om innholdet i utbyggingsavtalen, skal denne legges ut til offentlig ettersyn med 30 dagers merknadsfrist. Når avtalen er underskrevet, skal dette kunngjøres.

Utbyggingsavtaler til offentlig ettersyn


Publisert 9/3-2018:

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 17-4 og kommunal forskrift om bruk av utbyggingsavtaler i Lenvik kommune, vedtatt 26.04.2007 legges følgende forslag til utbyggingsavtaler ut til offentlig ettersyn.

1. Utbyggingsavtale – Skibakken boligfelt, 2. utbyggingstrinn

Last ned forslag til utbyggingsavtale for Skibakken boligfelt, datert 10.2.2018

2. Utbyggingsavtale – Sarabakken boligfelt

Last ned forslag til utbyggingsavtale for Sarabakken boligfelt, datert 1.2.2018

3. Utbyggingsavtale – Boligpark Silsand, 1. utbyggingstrinn

Last ned forslag til utbyggingsavtale for Silsand boligpark, datert 9.3.2018

 

Informasjon

Hovedspørsmålene avtalene skal ta opp er opparbeidelseskrav og ansvarsfordeling med utbygging/oppgradering av teknisk infrastruktur knyttet til de ulike boligprosjektene.

Når utbyggingsavtalene er inngått vil dette bli kunngjort.

Nærmere opplysninger om arbeidet med avtalene kan fås ved henvendelse til 
LK v/ Plan og Tekniske Tjenester, saksbehandler Sylvia Friedrich: sylvia.friedrich@lenvik.kommune.no eller ved henvendelse til postmottak@lenvik.kommune.no.

Send tilbakemelding / innspill til utbyggingsplaner

 

Vedtatte utbyggingsavtaler

• Ingen tilgjengelige