Valg 2017

Valgdagen for stortings- og sametingsvalget 2017 er mandag 11. september. Lenvik kommune holder også valg søndag 10. september. Forhåndsstemming pågår frem til 8.september.

Valgresultater

Stortingsvalget 2017 er nå over og resultatene er tilgjengelig på NRKs valgsider.

Se resultater fra Lenvik kommune

Se resultater fra Troms fylke

Forhåndsstemming

I Lenvik kommune kan du avgi forhåndsstemme i kundetorget på Lenvik rådhus frem 8. september. Åpningtidene er kl. 09:00 - 15:00 fra mandag til fredag. 

Innbyggere kan også ta kontakt på e-post eller pr. telefon for å avtale tidspunkt for å få stemme hjemme. 
- E-postadr.: postmottak@lenvik.kommune.no 
- Tlf.nr.: 77 87 10 00.
Frist for å melde fra om dette er onsdag 6. september.

I tillegg blir det forhåndsstemmegivning flere plasser rundt om i kommunen, til fastsatte tider, inklusive Amfi kjøpesenter på Finnsnes.

Se liste over steder og tidspunkter for forhåndsstemming

Du må ta med legitimasjon med bilde. Vi anbefaler deg også å ta med valgkort. Da går stemmeavgivningen raskere.

Forhåndsstemming i annen kommune

Hvis du forhåndsstemmer i en annen kommune enn hjemkommunen din ved stortingsvalget, får du utdelt en stemmeseddel som er påført de registrerte politiske partienes navn, uten kandidatnavn. Du må da krysse av for eller skrive på hvilket parti/gruppe du vil stemme på. Du kan også selv skaffe stemmseddel fra din kommune og bruke den dersom du ønsker å gjøre endringer.

Du skal deretter få en valgfunksjonær til å stemple stemmeseddelen, før du legger den ned i en stemmeseddelkonvolutt. Stemmeseddelkonvolutten og valgkortet blir så lagt ned i en omslagskonvolutt, som deretter legges i valgurnen. Stemmen blir sendt til din hjemkommune for opptelling.

Valgdagen

10. og 11. september kan du stemme ved 19 valglokaler i Lenvik kommune.

Vanlig åpningstid for å avgi stemme er; 

  • Søndag 10.09.17 kl. 16.00–19.00 (alle valglokaler)
  • Mandag 11.09.17 kl. 11.00–21.00 for Silsand og Finnsnes
  • Mandag 11.09.17 kl. 14.00–21.00 for alle andre, bortsett fra Husøy, Fjordgård og Botnhamn som stenger kl 20.00.

Se detaljer om valglokaler og åpningtider

Valglister

I Troms fylke stiller 17 partier med lister til årets stortingsvalg. Foruten partiene som i dag er representert på Stortinget, finner man lister fra "Demokratene", "Helsepartiet", "Kystpartiet", "Nordting", "Rødt", "Alliansen", "Liberalistene", "Norges Kommunistiske Parti" og "Partiet De Kristne".

Se liste med partier og kandidatnavn i Troms fylke

Valgkort

Alle velgere har fått tilsendt valgkort. På valgkortet finner du informasjon om åpningstid og hvilket valglokale du skal bruke på valgdagen. Valgkortet blir utarbeidet på grunnlag av folkeregisterets opplysninger om velgernes bostedsadresse pr. 30. juni i valgåret. Det er denne adressen som avgjør hvilken kommune du har stemmerett i.

Valgkortene blir sendt ut til velgernes registrerte postadresser i folkeregisteret. Det er ikke nødvendig å ha med seg valgkortet for å stemme, men det forenkler arbeidet for valgfunksjonærene dersom du tar det med. Det går derfor raskere for deg å stemme dersom du har med deg valgkortet. Har du ikke mottatt valgkortet i posten eller har mistet det, kan du altså møte opp i valglokalet likevel for å stemme. Valgkortet gjelder ikke som legitimasjon.

Sametinget

Sametingsvalg er det i Norge hvert fjerde år. Det velges 39 representanter til Sametinget. Hvor mange representanter som skal velges fra hver valgkrets avhenger av antall innmeldte i Sametingets valgmanntall pr. 30. juni i det år det sist ble avholdt kommunestyre- og fylkestingsvalg.

Alle samer som er registrert i Sametingets valgmanntall har stemmerett. Du kan skrive seg inn i valgmanntallet når som helst, men for at du skal ha stemmerett ved sametingsvalget i 2017, må din innmelding ha kommet til Sametinget innen 30. juni 2017. 

Lenvik kommune tilhører Gáisi valgkrets (Gáiseguovllu válgabiire) sammen med kommunene Kåfjord, Storfjord, Lyngen, Karlsøy, Tromsø, Balsfjord, Målselv, Bardu, Berg, Torsken, Tranøy og Sørreisa i Troms fylke. I denne valgkretsen er det 10 godkjente listeforslag.

Se liste med partier og kandidatnavn i Gáisi valgkrets

Les mer om Sametingsvalget 2017

Kommunens organisering og oppgaver

Alle kommuner har et valgstyre som velges av kommunestyret. Valgstyret i Lenvik kommune består av fem av formannskapets medlemmer og ledes av ordfører Geir-Inge Sivertsen.

Valgstyret har bl. a. ansvaret for: 
- kommunens gjennomføring av stortingsvalg, fylkestingsvalg, kommunestyrevalg og sametingsvalg
- godkjenning av møtebok ved de ulike valgene
- organisering av forhåndsstemmegivning i kommunen
- godkjenning av listeforslag ved kommunestyrevalg
- organisering av valget på valgdagen(e), herunder fastsetting av stemmesteder og åpningstider for disse
- organisering av opptelling av stemmenebehandling av søknader om fritak for å stå på liste ved kommunestyrevalg
- behandle søknader om innføring i manntallet.

Mange av oppgavene innen valgstyrets ansvarsområde utføres av administrasjonen etter fullmakt.

Kontaktperson: Sekretær for valgstyret Torleif Josefsen, Telefon 77 87 10 18 / Mobil 952 26 828, Epost: torleif.josefsen@lenvik.kommune.no.

E-post: postmottak@lenvik.kommune.no
Postadresse: Lenvik kommune, Pb 602, 9306 Finnsnes
Besøk: Rådhusveien 8, 9300 Finnsnes

Lenker

Valg.no

Sametinget.no

Wikipedia.org